Privacy policy

Dokument został przygotowany w celu zapewnienia użytkownikom strony internetowej nubinno.com bezpieczeństwa i pełnej wiedzy dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz plików cookie używanych podczas korzystania z witryny internetowej: nubinno.com. 

Podawanie danych osobowych i wyrażanie zgody na ich przetwarzanie jest całkowicie dobrowolne. Masz prawo do zmiany lub usunięcia przekazanych przez Ciebie danych osobowych w dowolnym momencie. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, możesz skontaktować się z nami, pisząc na poniższy adres: office@nubinno.com.  

Controller 
The Controller of personal data of the nubinno.com web site within the meaning of the provisions on the protection of personal data, i.e. responsible for ensuring the security of your personal data is: 

Nubinno sp. z o.o. 
ul. Grójecka 208 

02-390 Warszawa 
NIP: 9542816300 
 

Cele, podstawa i zakres przetwarzania danych osobowych określone są dokładnie poniżej

Your rights 
Zgodnie z art. 16–21 RODO, przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych: 

  • prawo dostępu osoby, której dane dotyczą 
  • prawo zmiany danych  
  • prawo do usunięcia danych 
  •  prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
  • prawo do przeniesienia danych 
  • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)  
  • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeśli zgoda została udzielona 

Proszę pamiętać, że istnieją pewne sytuacje, w których, ze względu na zastosowanie innych przepisów prawnych, te prawa do przetwarzania Twoich danych osobowych mogą Ci nie przysługiwać - więcej informacji na ten temat znajdziesz poniżej. 

Jeśli niniejsza polityka prywatności nie odpowiada na któreś z Twoich pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, lub chcesz dowiedzieć się szczegółowo, jakie kategorie Twoich danych osobowych zbieramy i przetwarzamy oraz w jaki sposób to robimy, zawsze możesz skontaktować się z nami wysyłając maila na adres: office@nubinno.com.  

Bezpieczeństwo 
Gwarantujemy poufność wszystkich danych osobowych, które nam przekazujesz, poprzez wdrożenie wszystkich odpowiednich środków bezpieczeństwa i ochrony danych wymaganych przez prawo. Chronimy Twoje dane przed dostępem nieuprawnionych podmiotów. 

Odbiorcy danych 

Twoje dane mogą być przetwarzane przez naszych podwykonawców, czyli podmioty, których usługi wykorzystujemy w celu świadczenia usług dla Ciebie i realizacji Twoich zamówień 

Hostinger.com - przechowujemy dane osobowe na ich serwerach 

Google LLC - korzystamy z usług Google; 

W związku z faktem, iż korzystamy z usług Google, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Prosimy jednak pamiętać, że Google dołączył do programu Tarczy Prywatności (Privacy Shield) i gwarantuje poziom ochrony danych osobowych wymagany przez restrykcyjne europejskie przepisy. 

Wspomniane powyżej podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych, gwarantują, że stosują środki ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami prawa. 

Cele i aktywności związane z przetwarzaniem danych  

Kontakt 
Kontaktując się z nami za pośrednictwem e-maila lub formularza kontaktowego przesłanego na nasz adres e-mail, przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy. W treści wiadomości możesz również zawrzeć inne dane osobowe. Udostępnianie danych ma miejsce na zasadzie dobrowolności, jednakże jest niezbędne do nawiązania kontaktu. 

W tym przypadku Twoje dane są przetwarzane w celu nawiązania kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Twoja zgoda wynikająca z nawiązania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest uzasadniony interes w archiwizowaniu komunikacji w celu jej przeglądania w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Treść komunikacji może być archiwizowana, i nie możemy jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do żądania historii komunikacji z nami (jeśli została zarchiwizowana). Możesz również żądać jej usunięcia, chyba że nasz uzasadniony interes, np. kwestia potencjalnych roszczeń z Twojej strony, przeważa nad uzasadnionym interesem związanym z jej archiwizacją. 

Pliki cookies 

Nasza witryna internetowa, podobnie jak prawie wszystkie witryny internetowe, wykorzystuje pliki cookies. 

Pliki cookie to małe informacje tekstowe przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system informatyczny (własne pliki cookie) lub system informatyczny stron trzecich (pliki cookie stron trzecich). 

Część plików cookie, których używamy, jest usuwana po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli po jej zamknięciu (tzw. pliki cookie sesji). Inne pliki cookie są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki internetowej przy kolejnej wizycie na stronie internetowej (trwałe pliki cookie). 

Zgoda dotycząca plików cookies 

Podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej, wyświetlane są informacje na temat korzystania z plików cookie. Dzięki specjalnemu narzędziu, możesz zarządzać plikami cookie na poziomie witryny internetowej. Ponadto zawsze możesz zmienić ustawienia plików cookie na poziomie swojej przeglądarki internetowej lub całkowicie je usunąć. Przeglądarki internetowe zarządzają ustawieniami plików cookie na różne sposoby. W pomocniczym menu przeglądarki znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień plików cookie. 

Prosimy pamiętać, że wyłączenie lub ograniczenie używania plików cookie może spowodować trudności w korzystaniu z naszej witryny internetowej, a także wielu innych witryn internetowych, które używają plików cookie. 
 

Własne pliki cookie 

 
Używamy własnych plików cookie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania witryny internetowej, a w szczególności procesu realizacji zamówień. 

Pliki cookie stron trzecich 

Nasza witryna internetowa korzysta z funkcji dostarczanych przez strony trzecie, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookie stron trzecich. Użytkowanie takich plików cookie jest określone poniżej. 

Google Analytics 

Korzystamy z narzędzia Google Analytics dostarczanego przez Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Wykonujemy działania w tym zakresie poprzez tworzenie statystyk i analizę w celu optymalizacji naszej witryny internetowej. 

Google Analytics automatycznie zbiera informacje o korzystaniu z naszej witryny internetowej. Informacje zbierane w ten sposób są często przekazywane na serwery w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. 

Ze względu na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem go. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Anonimizowany adres IP dostarczany przez Twoją przeglądarkę internetową w ramach Google Analytics zasadniczo nie jest łączony z innymi danymi Google. 
 

Ponieważ Google LLC ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych i korzysta z infrastruktury technicznej znajdującej się w Stanach Zjednoczonych, przystąpił do programu Tarczy Prywatności UE-USA w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez europejskie przepisy. W ramach umowy między USA a Komisją Europejską ta druga ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku firm certyfikowanych w ramach Ramy Prywatności UE-USA 

Możesz zapobiec zbieraniu danych przez pliki cookie dotyczące korzystania z naszej witryny internetowej przez Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki internetowej, którą znajdziesz pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Jeśli interesują Cię szczegóły dotyczące przetwarzania danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Logi serwera 

 
Korzystanie z witryny internetowej wiąże się z wysyłaniem zapytań do serwera, na którym witryna jest przechowywana. Każde zapytanie kierowane do serwera jest zapisywane w logu serwera. 

Logi zawierają Twój adres IP, datę i godzinę serwera oraz informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, których używasz. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze. 

Dane przechowywane w rejestrach serwera nie są powiązane z konkretnymi osobami korzystającymi z witryny internetowej i nie są przez nas wykorzystywane w celu identyfikacji Ciebie. 

Rejestry serwera są jedynie pomocniczym materiałem używanym do administrowania witryną internetową, a ich zawartość nie jest udostępniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. 

 

 

pl_PLPolish
Scroll to Top